Pocetna Društvo Šljivin smotavac  

Šljivin smotavac  

357
0
Podelite

Šljivin smotavac (Grapholita funebrana) je raširen svuda gde se gaji šljiva. U pojedinim godinama pričinjava velike štete oštećujući preko 60 odsto plodova. Naročito je štetna druga generacija, jer oštećuju plodove pred berbu. Crvljivi plodovi ranije dozrevaju i mogu se koristiti samo za proizvodnju rakije. Ovaj leptir ima tri generacije godišnje. Prezimljava gusenica u kokonu ispod popucale kore stabla, debljih grana i u drugim zaklonima. Preobražaj u lutku je krajem marta, a leptiri izleću u aprilu, maju i početkom juna. Leptiri prve generacije polažu jaja kada plodovi dostignu veličinu lešnika. Ženka polaže jaja na plodovima ili na lišću u blizini plodova. Posle piljenja gusenice se ubušuju u plod. Plod prestaje sa rastom, dobija plavičastu boju i otpada. Na mestima ubušivanja gusenice javljaju se kapljice smole, po čemu se lako mogu uočiti napadnuti plodovi. U jednom plodu može biti više gusenica. Nakon završenog razvoja gusenice odlaze u pukotine kore pri osnovi stabla gde se preobraze u lutku. Larve druge i treće generacije koje svojom ishranom znatno utiču na smanjenje prinosa i kvaliteta plodova. Osim uticaja na tržišnu vrednost ploda, ovakvi plodovi osetljiviji su prema patogenima prouzrokovačima truleži plodova.  Intenzitet napada šljivinog smotavca može se smanjiti sakupljanjem i uništavanjem „crvljivih“ plodova, kao i struganjem i uništavanjem stare ispucale kore. U cilju zaštite plodova od šljivinog smotavca potrebno je pratiti periode polaganja jaja i insekticidne tretmane ovolarvicidnim i larvicidnim preparatima izvršiti u vreme prisustva jaja i početka piljenja larvi kako bi se sprečilo njihovo ubušivanje u plodove. U cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi šljivinog smotavca preporučuje se primena insekticida Coragen 20 SC(a.m. Hlorantraniliprol) 0,02 odsto.

Milena Ćirić, dipl.inž.

Ostavite odgovor