Pocetna Ekonomija Naknada pogrebnih troškova

Naknada pogrebnih troškova

705
0
Podelite

Visina naknade pogrebnih troškova od 1. januara 2020. godine iznosi 41.650,00 dinara. U skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o PIO  naknada pogrebnih troškova isplaćuje se u visini iznosa te naknade u isplati na dan stupanja na snagu ovog zakona (39.516,00 dinara) i taj iznos se nadalje usklađuje na isti način kao i penzije. U skladu sa tim visina naknade pogrebnih troškova od 1. januara 2020. godine iznosi 41.650,00 dinara.

Osnov za isplatu naknade pogrebnih troškova je original računa i fiskalni isečak, koje Fondu dostavlja lice koje je snosilo troškove sahrane korisnika penzije. Iznos naknade koja se isplaćuje jednak je visini naknade pogrebnih troškova u isplati prema datumu izdavanja računa, bez obzira na iznos troškova sa računa.

Ostavite odgovor