Pocetna Ekonomija Sporazum o poslovno tehničkoj saradnji

Sporazum o poslovno tehničkoj saradnji

503
0
Podelite

Direktorka PKS-RPK Užice Ana Lapčević i predsednik Privredne/gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine Mirsad Jašarspahić, 26. decembra su potpisali sporazum o poslovno tehničkoj saradnji.

Kako se navodi na sajtu RPK Užice, dve komore su zaključile sporazum kako bi sistematično radile na promociji poslovnih aktivnosti u oblasti trgovine, investicija, transfera tehnologija, usluga i ostalih sektora privrede. Ovaj sporazum treba da omogući regulatornu platformu koja bi se koristila sa obe strane za promociju aktivnosti.

Strane potpisnice su saglasne da, u skladu sa svojim zakonskim nadležnostima, razmenjuju informacije u sferi trgovine, ekonomske saradnje i usluga, da konkurišu zajedničkim projektima kod međunarodnih i domaćih organizacija, da učestvuju u zajedničkim delegacijama prilikom poseta sličnim organizacijama u zemlji i inostranstvu, da zajedno organizuju tematske okrugle stolove za privrednike, da zajedno učestvuju u izdavačko-informativnim aktivnostima, organizju edukacije i promociju saradnje u oblasti trgovine, investicija, transfera tehnologije, usluga i svih ostalih privrednih sektora.

Ostavite odgovor