Pocetna Društvo Bezbednost dece je ključna

Bezbednost dece je ključna

283
1
Podelite

Deca su svakako najslabiji i najranjiviji članovi društva. Zato je i njihova bezbednost veliki izazov za sve, a posebno za one čiji je to profesionalni poziv, rekao je za “Vesti” Darko Dragović, načelnik Odeljenja saobraćajne policije PU Užice.

U toku 2018. godine, na putevima u nadležnosti Policijske uprave u Užicu povređeno je ukupno 31 dete starosti do 14 godina, od kojih je 4 zadobilo teške telesne povrede dok je 27 zadobilo lake telesne povrede. Po kategoriji učesnika u saobraćaju, 19 dece su bili putnici u vozilu, 8 pešaci, dok je 4 povređene dece u saobraćaju učestvovalo u svojstvu vozača. Od ukupnog broja povređene dece, njih 14 je povređeno u saobraćajnim nezgoda na području grada Užica.

-U prvih pet meseci tekuće godine, broj povređene dece u saobraćajnim nezgodama ima trend smanjenja u odnosu na isti period prethodne godine, pa je tako u saobraćajnim nezgodama povređeno ukupno 9 dece, od kojih je 1 dete zadobilo teške telesne povrede, dok je 8 dece zadobilo lake telesne povrede. Po kategoriji učesnika u saobraćaju, 4 dece su bili putnici u vozilu, 4 dece pešaci, dok je 1 dete u saobraćaju učestvovalo u svojstvu vozača. Od ukupnog broja povređene dece, njih 2 je povređeno u saobraćajnim nezgodama na području grada Užica.

U najvećem broju slučajeva, saobraćajne nezgode u kojima su povređena deca izazvane su od strane drugih vozača. Deca uzrasta do 14 godina najčešće izazivaju saobraćajne nezgode učestvujući u saobraćaju u svojstvu pešaka, neopreznim prelaskom kolovoza-precizirao je Dragović.

Kada govorimo o stanju bezbednosti saobraćaja na putevima u nadležnosti Policijske uprave u Užicu za prvih pet meseci ove godine može se oceniti kao povoljnije u odnosu na isti period prethodne godine. Evidentirano je smanjenje ukupnog broja saobraćajnih nezgoda, broja saobraćajnih nezgoda sa nastradalim licima, kao i broja povređenih lica u saobraćajnim nezgodama. Broj poginulih lica je na istom nivou kao prethodne godine.
Što se tiče učešća dece sa trotinetima i rolerima u saobraćaju Zakon o bezbednosti saobraćaja na te učesnike primenjuju odredbe koje važe za kretanje pešaka. Sva lica koja koriste trotinet ili rolere smatraju se pešacima i za njih se primenjuju odredbe o kretanju pešaka, objašnjava naš sagovornik.

Bicikl je vozilo i primenjuju se pravila koja važe za vozače. Što se tiče odgovornosti prekršaj koji učine deca do 14 godina odgovara roditelj kao da je sam učinio taj prekršaj.U situacijama ako dete izazove saobraćajnu nezgodu upravljajući biciklom i učini neki od prekršaja za to će odgovarati roditelj shodno Zakonu o prekršaju i Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Za decu koja upravljaju biciklom Zakon ne propisuje se obaveznu zaštitnu opremu, ali svakako da je savet da prilikom upravljanja biciklom koriste kacigu, ako nemaju štitnike za ruke i noge.

Dete mlađe od 12 godina ne sme da upravlja biciklom na javnim putevima. Izuzetno, u pešačkoj zoni, zoni usporenog saobraćaja, zoni „30“, zoni škole i nekategorisanom putu, biciklom može upravljati i dete sa navršenih 9 godina.

U pešačkoj zoni i zoni usporenog saobraćaja, biciklom može da upravlja i dete mlađe od 9 godina, ukoliko je pod nadzorom lica starijeg od 16 godina.

Ukoliko se dva ili više bicikala kreću u grupi, dužni su da se kreću jedan iza drugog.
Vozač bicikla mora da upravlja biciklom na način kojim se ne umanjuje stabilnost vozila i ne gubi upravljivost, pri čemu svi točkovi moraju biti u kontaktu sa podlogom.

Naročito ne sme da ispušta upravljač iz ruku, sklanja noge sa pedala, osim u slučaju oslanjanja kada vozilo nije u pokretu. Takođe, ne sme da se pridržava za drugo vozilo, vodi životinje, ali ni da upotrebljava na oba uva slušalice za audio uređaje, upozorava Dragović.

Povrede nastale u saobraćajnim nezgodama danas čine jedan od pet najčešćih uzročnika smrtnog stradanja dece u svetu. Prema istraživanjima, na svaka četiri minuta na putevima širom sveta jedno dete izgubi život. Neuporedivo veći broj njih zadobije povrede, često i takve koje ih trajno onesposobe.

-Mnogo je subjekata u sistemu bezbednosti saobraćaja, a Ministarstvo unutrašnjih poslova i Saobraćajna policija su samo deo tog sistema. Porodica je najvažniji segment u tom sistemu jer se upravo radi o deci. Roditelji bi trebali svojim ličnim primerom da pokažu deci kako da se ponašaju u saobraćaju, ali i da izgrade stavove koji će doći do izražaja kasnije u njihovim fazama života. Dakle prvo u porodici, a što se policije tiče mi imamo odličnu saradnju sa školskim i predškolskim ustanovama kroz iniciranje predavanja o bezbednom učešću u saobraćaju.

Poslednjih decenija, udeo saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja u nastavnim planovima i programima je veoma mali. Kao posledicu, deca imaju manja znanja i veštine neophodne za bezbedno učešće u saobraćaju. Ovakav trend je zahtevao da se pokrenu aktivnosti koje će uspostaviti proces saobraćajnog obrazovanja i tako postaviti temelj, kako za bezbedno učešće dece u saobraćaju, tako i za izgradnju ispravnih stavova u saobraćaju koji će doći do izražaja i u kasnijim fazama života.

S tim u vezi, u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova sprovode niz edukativnih aktivnosti kroz predavanja u školaskim i predškolskim ustanovama, ali i kroz učešće u realizaciji preventivno-propagandnih aktivnosti. Kao najznačajniju aktivnost, izdvojio bih projekat Osnovi bezbednosti dece koji se realizuje u svim osnovnim školama.

Ciljna grupa su učenici prvih, četvrtih i šestih razreda kojima policijski službenici saobraćajne policije drže jedan školski čas na temu bezbednog učešća u saobraćaju.

-Saobraćajne nezgode u kojima stradaju deca jedan je od najvećih izazova sa kojima se danas suočavaju svi koji se bave saobraćajem. Novi koncepti obrazovanja, tehnička i tehnološka dostignuća usmerena su ka tome da se deca što bolje obuče i priviknu na učešće u saobraćaju i da se na taj način smanji rizik od konflikata koji mogu imati teške posledice. Kvalitetno i pravovremeno vaspitanje i obrazovanje je sasvim sigurno jedan od najuticajnijih modela za smanjenje rizika od stradanja dece u saobraćaju-zaključio je Dragović.

1 komentar

  1. Je li dozvoljena vožnja bicikli na glavnoj ulici za vreme obustave saobraćaja. Šta sme, a sta ne sme i ko sme, a ko ne sme da vozi tuda?

Ostavite odgovor