Pocetna Ekonomija Osiguranje nije trošak već investicija

Osiguranje nije trošak već investicija

314
0
Podelite

Poverenje klijenata koje smo decenijama unazad sticali kvalitetom naših usluga  i danas nas motiviše da se usavršavamo i vredno radimo, kaže Branko Simić.

U ovoj godini kada  Kompanija „Dunav osiguranje“ obeležava četiri i po decenije rada tokom kojih održava i razvija poziciju lidera na tržištu osiguranja u Srbiji, stiglo je i priznanje „Moj izbor“ koji dodeljuje „Moja Srbija“, ali je ušla i u krug prvih deset na listi TOP 100 osiguravača jugoistočne Evrope. O doprinosu Glavne filijale Užice imidžu „najjačeg srpskog brenda“ u oblasti osiguranja, kao i o tome da osiguranje nije trošak, već investicija, za „Vesti“ govori Branko Simić, direktor GFO Užice.

„Dunav osiguranje“ je kako, sami za sebe kažete,  „najjači srpski brend“ u oblasti osiguranja na domaćem tržištu. Da li i Glavna filijala osiguranja Užice  posluje u skladu s tim?

-Ne kažemo samo sami za sebe da smo“najjači srpski brend“ u oblasti osiguranja već to kažu i potrošači, korisnici naših usluga. Naime, ove godine Kompanija „Dunav osiguranje“ je dobila priznanje „Moj izbor“ koje dodeljuje udruženje „Moja Srbija“ isključivo na osnovu glasova potrošača, anketiranih licem u lice širom Republike Srbije. Takvom imidžu doprinela je i Glavna filijala osiguranja Užice.

Ova godine obeležavate 45 godina rada. Da li će i na koji način ovaj jubilej biti obeležen i u Glavnoj filijali Užice?

-Ove godine Kompanija „Dunav osiguranje“ obeležava četiri i po decenije poslovanja pod tim, na domaćem tržištu, ali i šire prepoznatljivim imenom. Osim što svih tih godina neprikosnoveno drži primat i poziciju lidera na tržištu osiguranja u Srbiji, Kompanija „Dunav osiguranje“ je ušla i u krug prvih deset na listi TOP 100 osiguravača jugoistočne Evrope. U skladu stim Glavna filijala Užice je obeležila ovaj jubilej prigodnom proslavom za zaposlene u filijali.

Koje područje pokriva Glavna filijala Užice?

-Glavna filijala osiguranja Užice posluje na teritoriji devet opština Zlatoborskog okruga i to: Užice, Arilje, Požega, Kosjerić, Bajina Bašta, Čajetina, Nova Varoš, Priboj i Prijepolje. Na tom području prema procenama na oko 5.000 kvadratnih kilometara živi oko 240.000 stanovnika. Glavna filijala osiguranja Užice je lider na tržištu osiguranja na teritoriji na kojoj posluje, kako po broju klijenata tako i po visini premije koju generiše.

Da li i Glavna filijala Užice može građanima da ponudi sve vrste  životnog i neživotnog osiguranja, a preko 90 ih je?

-Naravno. Glavna filijala osiguranja Užice u ponudi ima sve vrste osiguranja kako u sferi neživotnog tako i životnog osiguranja. Imajući u vidu potrebe privrede i stanovništva našeg kraja taj broj je u praksi realno sveden na oko 60 vrsta.

Koje su vrste osiguranja najatraktivnije, najpopularnije na području koje pokrivate?

-Kod neživotnih osiguranja pored osiguranja od autoodgovornosti, koje je najzastupljenije tu su i osiguranje imovine i zaposlenih kod pravnih lica, a kod fizičkih lica , osiguranje poljoprivrede, auto kasko, razne vrste dobrovoljnih zdravstvenih osiguranja, putno zdravstveno osiguranje i dr.. Imajući u vidu specifičnosti našeg kraja i blizinu turističkih centara Zlatibora i Tare u prilici smo da ponudimo još jedan specifičan paket osiguranja namenjen nenastanjenim stanovima, vikendicama i apartmanima. Već tradicionalno zaposleni Glavne filijale osiguranja Užice u julu i avgistu sprovode akciju osiguranja na Zlatiboru i Tari, obilaskom terena upoznajući potencijalne i stalne klijente sa benefitima koje im ova vrsta osiguranja pruža. Kod životnih osiguranja najzastupljenije su mešovito životno osiguranje, osiguranje za slučaj doživljenja, riziko osiguranje života kao i dopunsko osiguranje od posledica nesrećnog slučaja, nezgode uz osiguranje života.

Za koje vrste osiguranja se građani najteže opredeljuju, a bilo bi dobro da to urade, jer na to možda ukazuju veliki rizici?

-Imam utisak da se ljudi lakše odlučuju da osiguraju svoje ljubimce na četiri točka i svoju nepokretnu imovinu nego svoj život i svoje zdravlje, ali iz godine u godinu svest se polako menja pa se naši sugrađani iz celog Zlatiborskog okruga sve češće opredeljuju za razne vrste životnih i dobrovoljnih zdravstvenih osiguranja. Kompanija „Dunav osiguranje“, prateći potrebe tržišta i nažalost sve veću učestalost najtežih bolesti, od nedavno u svoju paletu proizvoda uvrstila je i još jednu vrstu dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja “Kancer protekšn“.

Da li ste zadovoljni brojem osigaranika u oblasti poljoprivrede? Zašta se poljoprivrednici najviše opredeljuju, za koju vrstu osiguranja?

-Na teritoriji na kojoj posluje Glavna filijala osiguranja Užice u poljoprivrednoj proizvodnji dominira voćarstvo.U skladu sa tim u osiguranju poljoprivrede dominira osiguranje voća, prvenstveno malina. Zaposleni iz Kompanije „Dunav osiguranje“ već dugi niz godina aktivno učestvuju u edukaciji poljoprivrednih proizvođača o važnosti osiguranja u poljoprivrednoj proizvodnji u vidu raznih predavanja, tribina, panela i slično, u kojima smo aktivni učesnici. Kada na to dodamo višegodišnje ostvarivanje rizika, prvenstveno grada, za koji se poljoprivrednici najčešće opredeljuju i subvencije Vlade Republike Srbije za premiju osiguranja poljoprivrede  koje su u ovoj godini povećane na 70 procenata, broj poljoprivrednika koji se odlučuju da osiguraju svoje zasade nije mali, tako da ne možemo da budemo nezadovoljni brojem osiguranika u oblasti poljoprivrede. Iako veliki broj proizvođača u oblasti poljoprivrede shvata da osiguranje nije trošak već investicija i dalje smo daleko od proseka zemalja EU.

Koliko se građani odlučuju za osiguranje kuća?

-Kod osiguranja imovine fizičkih lica, najčešća su osiguranja kuća i stanova. Pre par godina Kompanija je promovisala paket, popularnu „Čuvarkuću“, za osiguranje nastanjenih stanova i  kuća naših osiguranika po veoma popularnim cenama (premija osiguranja). Paket obuhvata paletu rizika od kojih su osigurani naši klijenti (požar i neke druge opasnosti, izliv vode iz instalacija, poplava, provalna krađa i razbojništvo, lom instalacija, stakla od loma, odgovornost, osiguranje od posledica nezgode članova domaćinstva i dr.). Imajući u vidu širok spektar rizika koji su pokriveni ovom polisom broj klijenata koji se odlučuju za kupovinu ove polise je iz godine u godinu sve veći.

Ima li i u čemu je razlika između gradskih i seoskih područja po interesovanju za osiguranja?

-Naravno da ima. Stanovnici seoskih područja se pored osiguranja nekretnina i motornih vozila, u skladu sa prirodom posla kojim se bave interesuju za osiguranje poljoprivrede u vidu osiguranja useva i plodova i osiguranja životinja.

Da li imate  novih vrsta osiguranja i kojih?

-U skladu sa zahtevima tržišta Kompanija „Dunav osiguranje“ je u široku paletu svojih proizvoda uvrstila i osiguranje mobilnih telefona. Pored toga imamo polisu putnog zdravstvenog osiguranja koju je moguće kupiti putem interneta.

Koje vrste osiguranja građani mogu da dobiju onlajn i kako?

-Prateći savremene trendove i potrebe naših klijenata Kompanija „Dunav osiguranje“ je u svoju ponudu uvrstila i onlajn prodaju putnog zdravstvenog osiguranja. Veoma jednostavno, prateći uputstva na sajtu kompanije naši klijenti mogu kupiti polisu putnog zdravstvenog osiguranja.

Koliko se godišnje na nivou Glavne filijale isplati građanima po osnovu premija osiguranja i u kojim vrstama osiguranja su najveće isplate?

-Najveći broj šteta, a u skladu sa tim i najveći iznosi šteta na nivou Glavne filijale osiguranja Užice se likvidira kod osiguranja motornih vozila, zatim sledi osiguranje od nesrećnog slučaja-nezgode, poljoprivrede i ostala imovinska osiguranja. Prema zvaničnim podacima, Kompanija „Dunav osiguranje“ ima veoma visoku ažurnost u rešavanju šteta, preko 96 odsto, što ukazuje na posvećenost svih zaposlenih, kako u Kompaniji, tako i u Glavnoj filijali osiguranja Užice, prilokom ispunjavanja obaveza prema našim klijentima. Kao i u svakom poslu i u ovom našem se s vremena na vreme pojave određeni problemi koji se posvećenošću i stručnim radom uglavnom rešavaju na zadovoljstvo klijenata, naravno u skladu sa ugovorenim obavezama.

Kako se borite sa konkurencijom i kakva je ona na vašem području?

-Konkurencija u industriji osiguranja je veoma jaka. Na tržištu se borimo sa velikim brojem stranih kompanija. Poverenje klijenata koje smo decenijama unazad sticali kvalitetom naših usluga  i danas nas motiviše da se usavršavamo i vredno radimo.

Kompanija „Dunav osiguranje“ izgradila je imidž društveno odgovorne kompanije. Na koji način Glavna filijala doprinosi tome?

-Glavna filijala osiguranja Užice, kao deo Kompanije koja se ponaša kao društveno odgovorna institucija, trudi se da finansijski pomogne rad sportskih, kulturnih, humanitarnih i socijalnih organizacija i udruženja koje funkcionišu na teritoriji na kojoj poslujemo, naravno u skladu sa mogućnostima.

Koji su strateški pravci razvoja Glavne filijaleosiguranja Užice?

-Trudićemo se da se u narednom periodu edukacijom i usavršavanjem naših zaposlenih, usavršavanjem sadašnje ponude što više približimo našim i potencijalnim osiguranicima i time zadržimo lidersku poziciju u oblasti osiguranja na našem poslovnom području.

Kompanija „Dunav osiguranje“, prateći potrebe tržišta i nažalost sve veću učestalost najtežih bolesti, od nedavno u svoju paletu proizvoda uvrstila je i još jednu vrstu dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja – “Kancer protekšn“.

Imajući u vidu specifičnosti našeg kraja i blizinu turističkih centara Zlatibora i Tare u prilici smo da ponudimo još jedan specifičan paket osiguranja namenjen nenastanjenim stanovima, vikendicama i apartmanima. Već tradicionalno zaposleni  Glavne filijale osiguranja Užice u julu i avgistu sprovode akciju osiguranja na Zlatiboru i Tari, obilaskom terna, upoznajući potencijalne i stalne klijente sa benefitima koje im ova vrsta osiguranja pruža.

Ostavite odgovor