Pocetna Društvo Na potezu grad i država

Na potezu grad i država

473
0
Podelite

Direktor užičkog „Vodovoda“ Duško Ljujić navodi da je za projekat rekonstrukcije cevovoda „Visoka zona“ Užica čija je predračunska vrednost 218 miliona dinara dobijena je građevinska dozvola.

-Potrebno je obezbediti sredstva i očekujemo konkurs Kancelarije za javna ulaganja – kaže Ljujić.

Cevovod visoke zone pravi velike probleme užičkom „Vodovodu“ Njegova dužina je 4.700 metara i pucanje cevi direktno ugrožava vodosnabdevanje dvanaest hiljada Užičana. Pre dve sedmice na njemu su se dogodile dve havarije za jedan dan. Prva u Beogradskoj ulici, a posle otklanjanja kvara i punjenja sistema cevovod je pukao 300 metara nizvodno u ulici Miloša Božanovića, što je treći veliki kvar od početka godine uključujući i onaj u Ratarskoj.

– Uradili smo projekat rekonstrukcije Visoke zone i dobili građevinsku dozvolu 17. aprila ove godine. Sada je potrebno obezbediti novac. Ranijih godina smo razgovarali sa potencijalnim izvođačima radova, imale su i dve javne prezentacije mogućih rešenja za rekonstrukciju (kompanije IND-EKO i PFEIFFER) kada je data okvirna procena budžeta… Projektom je definisano da se zamena dotrajalog azbestnog cevovoda radi tehnologijom zamene cevi uvalačenjem kroz postojeći cevovod, a predračunska vrednost je 218 miliona dinara. Projekat se može raditi u tri etape: Cerovića brdo – Pora, Pora –Gluvaći i Gluvaći – Kapetanovina – kaže Duško Ljujić direktor „Vodovoda“ uz napomenu da je projekat rekonstrukcije zahtevan zbog izuzetno teškog terena što otežava izvođenje radova, ima i puno objekata iznad cevovoda, dok su na trasi evidentirana i dva klizišta. Na Cerovića brdu prečnik cevovoda „Visoke zone“ je F400, u Gluvaćima F350, a na Kapetanovini F 250. Pored tri havarije na cevovodu „Visoke zone“ u toku ove godine su se desile i dve havarije na magistralnom cevovodu F 450 u Sevojnu kada su celo Sevojno i industrija Sevojna ceo dan ostajali bez vode kao i dve havarije cevovoda sirove vode kojom dopremamo vodu na fabriku.

-Imali smo dve značajne havarije na cevovodu sirove vode u Turici i na vazdušnim ventilima na šetalištu trasom stare pruge kroz tunele. I ovi kvarovi pokazali su koliko je bila ispravna naša odluka o ulaganju u alternativna izvorišta. Da podsetimo kada Fabrika vode na Cerovića brdu zbog radova na cevovodu sirove vode nije isporučivala vodu za pola grada obezbedili smo snabdevanje sa alternativnih izvorišta Živkovića vrela, Ćebića vrela, Turice tako da Grad nije osetio nedostatak vode sa Vrutaka tokom tih radova – navodi Ljujić. Cevovod visoke zone, zatim cevovod u Sevojnu i cevovod sirove vode su od strateške važnosti za vodosnabdevanje Užica.

-Pre mesec dana bili smo u Kancelariji za javna ulaganja i očekujemo konkurs kako bismo konkurisali sa projektima koji imaju građevinske dozvole. Konkurs još nije raspisan, ali ćemo svakako učestvovati jer projekte imamo ali novca nemamo. Trenutno vodovod ima tri strateška projekta (sva tri sa građevinskim dozvolama) čija vrednost je oko 350 miliona dinara. Vodovod“ trenutno radi projekat crpne stanice Dovarje kako bi se obezbedilo pumpanje vode sa Dovarja na Kapetanovinu vrednosti 8,5 miliona dinara i za njega očekuju građevinsku dozvolu. Drugi projekat je rekonstrukcija linije u ulici Ive Andrića vrednosti 8,2 miliona dinara, projekat rekonstrukcije vodovodne linije u ulici Dušana Popovića vrednosti 10 miliona dinara kao i projekat kanalizacije Zabučje vrednosti 25-30 miliona dinara. Užički „Vodovod“ će raditi i projekat kompletiranja automatizacije i optimizacije vodovodnog sistema i borbe sa gubitcima na vodovodnom sistemu vrednosti od 40 do 50 miliona dinara.Veliki deo objekata vodovoda je u sistemu automatske kontrole i upravljanja, ali postoji još objekata koje treba uključiti u daljinski nadzor i radićemo projekat na zaokruživanju celog sistema.

-Što se tiče „Vodovoda“ sa sadašnjom cenom vode ne možemo odvojiti bilo kakva značajnija sredstva za rekonstrukciju cevovoda, jedino što možemo je da pokrivamo veoma skupe havarijske intervencije. Samo otklanjanje proteklih kvarova na visokoj zoni koštali su vodovod preko million dinara plus šteta na objektima, opremi i saobraćajnicama– zaključuje direktor užičkog „Vodovoda“.

Dovarje čvorište

-„Vodovod“ trenutno ima tri urađena projekta zamene ceovovoda od kojih je jedan rekonstrukcija cevovoda „Visoke zone“,vrednosti 218 miliona dinara a drugi je projekat rekonstrukcije magistralnog cevovoda F450 u Sevojnu. Cevovod je u jako lošem stanju vrednosti radova po projektu je 102 miliona dinara. Projekat vodovodne linije od rezervoara Dovarje do rezervoara Kapetanovina Karađorđevom ulicom – izuzetno je značajan cevovod i jedan je od ključnih za nesmetano snabdevanje Krčagova i bolnice vrednosti 25 miliona dinara. Tim cevovodom biće spojena niska i visoka zona i obezbeđeno snabdevanje Krčagova – industrijske zone i Bolnice. Snabdevanje će biti obezbeđeno iz tri pravca – jedan pravac visokom zonom kojim i sada dobijaju vodu, drugio pravac niska zona Dovarje-Kapetanovina i prebacivanje na visoku zonu i treći pravac sa Živkovića vrela gravitacijom na Dovarje i ispumpavanjem na rezervoar Kapetanovina tako da će rezervoari Dovarje postati svojevrsno čvorište vodovodnog sistema grada – navodi Ljujić.

Ostavite odgovor