Pocetna Društvo Mitrović: Šest novih gradskih odluka  

Mitrović: Šest novih gradskih odluka  

697
0
Podelite

Predsednik Gradske skupštine Užica Branislav Mitrović kaže da je problem parkiranja u našem gradu je svakodnevno vidljiv. Razlozi su i objektivne prirode, Užice ima oko 27.000 automobila, oko 900 parking mesta, mali broj kontrolora, ali i subjektivne prirode što je vidljivo kroz zastarele odluke i njihovu  nedoslednu primenu i najavljuje novu skupštinsku odluku prema kojoj će komunalna policija imati veća ovlašćenja u pogledu rešavanja nepropisnog parkiranja. U razgovoru za „Vesti“ Mitrović kaže da na prvoj narednoj sednici pitanje zamenika gradonačelnika mora biti regulisano  i da u danima koji predstoje očekuje  predlog  od strane gradonačelnika. 

-Prema tome gospodin Nešić je do sada legalno obavljao tu funkciju,u skladu sa dosadašnjim pozitivnim propisima. Smatram da je dao značajan doprinos u radu lokalne vlasti,   ali isto tako smatram neprirodnim da bilo koji funkcioner bude u ostavci ovoliko dug period – navodi Mitrović.

U pripremi su nacrti šest gradskih odluka koji će se pred Skupštinom grada Užica naći na sledećem zasedanju. Šta je presudilo da se krene sa  izmenama?

Na početku moram da kažem da je evidentno, ne samo u Užicu, nedovoljno uključenje građana u procesu donošenja gradskih  odluka. Velikim zalaganjem u prethodnom periodu, najpre povećavanjem javnosti u radu i Skupštine i Gradskog veća i gradskih uprava, polako se stvari menjaju i građani su sve više zainteresovani za odluke koje su za njih životne i imaju potrebu da dajući svoje sugestije i predloge utiču na njihov sadržaj kao i na primenu.  Svesni koliko je bitno da usvajamo odluke koje će biti primenjive, koje će kvalitativno uticati na rešavanje svakodnevnih problema građana, činimo sve da zainteresujemo naše sugrađane da aktivnije prate rad lokalne vlasti i daju svoj doprinos. Na ovaj način imamo bolje planiranje budžeta, racionalnije trošenje sredstava kao  i jasniju sliku o prioritetima. Glavni „inicijator“ donošenja šest odluka koje će užička Skupština razmatrati, a siguran sam i nekih budućih,  jeste Sistem 48 koji je uveden pre tri meseca. Primedbe i sugestije građane, pristigle posredstvom ovog sistema, su nam bile jasan signal da  neke naše gradske odluke moramo menjati i stvoriti mogućnost da se problemi rešavaju na brži, lakši i kvalitetniji način. Građani su nam prevashodno ukazivali na lošu reakciju nadležnih na komunalni nered, pre svega problem parkiranja, uzorpacije javnih površina što je neminovno dovelo do potrebe da se pristupi izmeni Odluke o komunalnom uređenju i Odluke o  javnim parkiralištima.

Šta predviđa nove Odluka o parkiralištima  i Odluka o komunalnom uređenju?

Sama činjenica da  se pod komunalnim uređenjem podrazumeva čišćenje i pranje javnih površina, uklanjanje snega i  leda, odnošenje i deponovanje smeća, uređenje i održavanje javnih zelenih površina, raskopavanje javnih površina, javna rasveta, zauzeće javnih površina, postavljanje montažnih objekata, letnjih bašti, vitrina i rashladnih uređaja, pokretnih tezgi i pultova, kao i uklanjanje vozila, predmata i stvari , nadzor i kaznene odredbe i još dosta toga vezanog za komunalnu sferu, jasno je da upravo ova odluka jeste nešto čemu se mora posvetiti posebna pažnja jer je najveći broj prispelih primedbi građana a preko Sistema 48, upravo u domenu ove odluke. Problem parkiranja u našem gradu je svakodnevno vidljiv. Razlozi su i objektivne prirode (Užice ima oko 27.000 automobila, oko 900 parking mesta, mali broj kontrolora), ali i subjektivne prirode ( pre svega zastarele odluke i njihova  nedosledna primena).  Odluka o parkiralištima će uključiti neka nova parking mesta, recimo  u Ulici Kneza Lazara, Ulica Ljubiše Vesnića, kao i na još nekim lokacijama  koje nisu sada  u sistemu.  Nova odluka o javnim parkiralištima, zajedno sa Odlukom o komunalnom uređenju kojom će jasno biti definisane procedure i nadležnosti komunalnih inspektora i policajaca, u slučajevima nepropisnog parkiranja kada se ugrožava obavljanje komunalne delatnosti, a koje su po novom Zakonu o bezbednosti saobraćaja znatno veće, značajno će rešiti ovaj problem.

Ružnu sliku grada stvaraju i oglasi i reklamni materijal koji se lepi gde ko stigne…

Odluka o javnom oglašavanju je proistekla iz zahteva i primedbi građana o nekontrolisanom lepljenju oglasa, plakata, umrlica, reklamnih panoa  po drveću, na mermernim stubovima, na Trgu, na zgradama, lokalima, izlozima. Nedavno smo imali primer lepljenja plakata najave koncerta na muralu na Trgu Svetog Save kada je reagovala komunallna inspekcija.  Novom odlukom jasno ćemo urediti oglašavanje, sa mestima gde će se nalaziti oglasne table sa kaznenim odredbama za sve one koji lepe propagandni materijal van predviđenih mesta.

Građani novi Zakon o lokalnoj samoupravi najviše prepoznaju kroz mogućnost održavanja javne rasprave  uz sto potpisa. Koja gradska odluka će bliže definisati procese uticaja građana na donošenje odluka?         

Odluka o načinima i postupku učešća građana u vršenju javnih poslova koja će se naći na sledećem zasedanju jeste posledica ove zakonske mogućnosti, ali pre svega naše želje za što veće uključivanje građana u javne poslove i donošenje odluka. Ona do najsitnijih detalja definiše način učešća građana u javnim poslovima, bez obzira  da li se radi o zboru građana, javnom slušanju, javnoj raspravi. Krovni zakon, Zakon o lokalnoj samoupravi je dao mogućnost između ostalog da sto naših sugrađana mogu pokrenuti  javnu raspravu.  Odlukom definišemo kako se organizuje javna rasprava, ko može da je organizuje, šta su javna slušanja koja mogu organizovati razna skupštinska radna tela, na sve teme za koje su sugrađani zainteresovani. Za sve odluke o kojima sam govorio ćemo pozvati  sugrađane na javnu raspravu kako bi došli do najboljih rešenja.

Da li će građani moći i putem mejla da učestvuju u javnoj raspravi i iznesu svoj stav o nekoj odluci?

Pripremamo novinu i na našem sajtu gde će sugrađani moći da preuzmu sadašnju odluku, nacrt nove odluke, ali i putem mejla  dostave svoje sugestije i predloge, postave pitanje i traže objašnjenje od organa koji tu odluku priprema. Naša zakonska obaveza jeste kada krenemo u izradu nove odluke i da o tome obavestimo javnost preko sajta.

I zoniranje grada, neophodno za određivanje poreza na imovinu će pretrpeti određene promene. O čemu se radi?  

Svake godine krajem novembra donosimo set odluka koje se tiču određivanja poreza na imovinu. Jedna od odluka jeste odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Užica. Sugestija sugrađana jeste da nije u redu da porez na stan ili poslovni prostor na Trgu i na Terazijama ili Dovarju bude isti pod uslovom da se radi o istoj kvadraturi, godini gradnje.  Ovo jeste kompleksna oblast i naše stručne službe ovih dana rade ozbiljne analize i simulacije. Odluka bi  predvidela  postojanje „najopremljenije zone“ , „ekstra zone“ ili „prve A zone“ kako je neki nazivaju. Ideja jeste da uvažavajući postojeći zakon (koji ima manjkavosti) dođemo do najvišeg stepena pravednosti.

Jedna od odluka odnosi se na uključivanju građana u budžetski proces kroz sprovođenje akcije lokalnog partnerstva. Šta se predviđa ovom odlukom?

Ideja je da lokalna zajednica : deo grada, ulice, deo ulice, blok zgrada, stambena zajednica, mesne zajednice  imaju mogućnost da delegiraju  svoj projekat, da svojim neposrednim učešćem, zajedno sa Gradom reše neke svoje komunalne probleme. Užice  je ove godine u budžetu opredelilo 5 miliona dinara za ove svrhe, a koja su prikupljena od građana od poreza na imovinu. Na ovaj način se stvaraju partnerski odnosi grada i građana koji aktivno učestvuju u rešavanju problema, podstiče se i njihov volonterski rad kao i buđenje svesti za aktivnije učešće u donošenju odluka, ali i mogućnost da lično odlučuju za koje će se potrebe koristiti od njih prikupljena sredstva.

Petnaest opozicionih odbornika Saveza za Srbiju koji čine Demokratska satranka, Dveri i Zdrava Srbija bojkotuje rad Gradske skupštine zbog podrške građanskim protestima, „nasilja većine nad manjinom i zloupotrebe gradskih institucija“, izostanka  rasprave o predlozima koji predlaže opozicija. Vaš komentar kao predsednika Gradske skupštine?

Jako mi je žao što se jedan deo užičke opozicije odlučio na ovaj korak. Užička skupština jeste  jedna od najpristojinijih i  najkontruktivnijih skupština sa najmanje turbulencija i čiji se rad odvijao uz veliko međusobno  poštovanje odbornika opozicije i pozicije . Ne sporim pravo opozicionih odbornika i ostalih sugrađana na proteste.  Međutim, smatram da su opozicioni  odbornici propustili priliku da reaguju, daju svoje predloge, primedbe i sugestije i na budžet, ako najvažniji dokument, kao i na vrlo bitne skupštinske  odluke o kojima smo raspravljali na prethodnim sednicama.  Bez želje da analiziram razloge za napuštanje skupštine, ali mislim da je nikada ne bi napustili, a da im je motiv i razlog „nasilje većine nad manjinom i zloupotrebe gradskih insitucija“ . To  nikako ne važi za užičku skupštinu koja daje potpuno pravo za iznošenje stavova i vođenje civilizovane debate. Bar to ne treba posebno dokazivati. Tako će ostati i ubuduće. Odgovorno tvrdim i ponosan sam na to  da ne  postoji nijedan slučaj gde bi se ukazalo na kršenje demokratskih prava odbornika.  Činjenica da većina ne prihvata svaki zahtev opozicije kod predloga za dopunu i izmenu dnevnog reda ne znači da opoziciji neko uskraćuje prava. U velikom broju slučajeva ti predlozi nisu bili mogući jer nisu pripremljeni u skladu sa našim poslovnikom. Postoje pravila  u radu Skupštine. Zajedno smo ih donosili, pa ih moramo i poštovati i kada smo u vlasti ili u opoziciji. Ali i to je način političke borbe gde određena politička  grupacija želi da artikuliše svoje predloge i svojim biračima obrati na taj način. Nikada nisam dozvoljavao da o ozbiljnim temema razgovaramo na politički način, gde bi sadašnja vlast napadala prethodnu, a prethodna sadašnju i na taj način umanjila važnost aktulne teme  koja je na dnevnom redu. Kada smo imali predlog da se raspravlja o velikim problemima kao što su  aerozagađenje, vodosnadbevanje već sam za narednu sednicu pozivao stručna lica koja su govorila o tom problemu sa relevantnim podacima sa aspekta struke kako bi i odbornici i javnost stekli pravu sliku, i doneli najbolje odluke. I na to sam veoma ponosan.

Koliko je izlaskom opozicije iz lokalnog parlamenta dovedena u pitanje legitimnost donetih odluka?

Donete odluke su legitimne i u skladu sa  Poslovnikom koji jasno definiše rad lokalnog parlamenta. Pohvalio bih rad odbornika LDP i samostalnog odbornika  ne samo zato što su ostali u Skupštini već  zato što kontruktivno deluju i daju doprinos u radu parlamenta.

Uvojen je Statut koji jasno definiše ostavke i razrešenja funkcionera i više nema praznine između ostavke i imenovanja.  Da li će na narednoj sednici biti imenovan zamenik gradonačelnika s obzirom da je zamenik gradonačelnika Nemanja Nešić u ostavci godinu i po dana?  

U danima koji su pred nama zajedno sa pripremom  navedenih odluka očekujem da od  gradonačelnika dobijem predlog za zamenika gradonačelnika. Svakako na prvoj narednoj sednici ovo pitanje mora biti regulisano. Ovaj propis  odnosi se ne samo na zamenika, već i na članove Gradskog veća.. U dosadašnjem zakonu i Statutu je bilo navedeno da osoba koja obavlja funkciju zamenika ili člana Gradskog veća obavlja tu funkciju, iako je podnela ostavku, sve do izbora novog zamenika ili člana Veća. Prema tome gospodin Nešić je do sada legalno obavljao tu funkciju,u skladu sa dosadašnjim pozitivnim propisima. Smatram da je dao značajan doprinos u radu lokalne vlasti, ali isto tako smatram neprirodnim da bilo koji funkcioner bude u ostavci ovoliko dug period.

Ostavite odgovor