Pocetna Bajina Bašta O gazdovanju privatnim šumama

O gazdovanju privatnim šumama

481
0
Podelite

Na Tari je danas održan regionalni skup koji je bio prva aktivnost treće faze „BioEn“ projekta koji traje od 2015. godine uz podršku Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ, a sprovodi ga RRA „Zlatibor“ koji su i organizatori  skupa u saradnji sa Nacionalnim parkom Tara i Ekološkim društvom Dragačevo-Guča. Cilj skupa bio je upoznavanje zainteresovanih organizacija, udruženja, pojedinca pa i šire javnosti sa novim oblicima organizovanja privatnih šumovlasnika i mogućnostima saradnje sa državnim i privrednim sektorom na efikasnijem korišćenju privatnih šuma i održivom razvoju tržišta drvne biomase.

Tara MilosPrivatnih šuma u užičkom regionu, kao i Srbiji, imao oko 50 odsto u odnosu na ukupan šumski fond što govori o značaju ovog resursa koji bi trebalo iskoristiti na najadekvatniji mogući način. Ako se ima u vidu da su pojedine opštine na ovom području krenule ozbiljnim koracima ka zameni svojih toplanskih sistema sa fosilnim gorivima na drvnu bio masu, pre svega opština Priboj, Bajina Bašta, Prijepolje, Nova Varoš, jasno je da će morati da nabavljaju sirovinu za te toplanske sisteme. Po rečima Miloša Radojevića, menadžera „BioEn“ projekta, logično je da ta sirovina, drvna srčka, dođe iz ovog regiona i zato je važno da se vlasnici privatnih šuma o tome informišu kako bi spoznali mogućnost da će u dogledno vreme njihov proizvod potencijalno biti veoma konkurentan na tržištu. Zato je ovaj skup na Tari jedan od načina da se sagledaju i otklone brojne prepreke i ograničenja na tom putu ka konkurentnosti kroz razmenu iskustava sa relevantnim predstavnicima iz regiona zapadnog Balkana koji se duži niz godina bave ovom problematikom. To će, po mišljenju Radojevića pomoći da se i u Srbiji, u kojoj jedino za sada ne postoji, formira nacionalni savez vlasnika privatnih šuma kako bi se kroz međunarone inicijative ostvarili krupniji iskoraci u ovoj oblasti.

Skupu na Tari su prisustvovali predstavnici Ministarstva za zaštitu životne sredine Srbije, predstavnici mnogih udruženja vlasnika privatnih šuma u Srbiji, ali i nacionalnih saveza vlasnika privatnih šuma u Sloveniji, Hrvatskoj, Makedoniji, Bugarskoj, Crnoj Gori, BiH.

Slobodan Cvetković, predstavnik Ministarstva za zaštitu životne sredine, rukovodilac grupe za obnovljive izvore energije, između ostalog je rekao da Srbija na putu energetske tranzicije ima potrebu za diverzifikacijom energetskih izvora, što, pre svega, uključuje veće korišćenje obnovljivih izvora energije među kojima je bio masa dominantan resurs.

Tara Cvetkovic-Na žalost, biomasa predstavlja uslovno obnovljiv izvor  energije, jer ako ne vodimo računa o njegovoj održivosti, ako je ne koristimo na racionalan način, onda to nije obnovljiv resurs i pripada grupi fosilnih izvora, tako da moramo da tu paradigmu sledujemo. Održivost ne prepoznaje granice vlasništva, potrebno je šumskom bio masom gazdovati na racionalan način, voditi računa o očuvanju šumskih ekosistema, – rekao je Cvetković i istakao da ono  što bude predloženo na skupu biće ispoštovano u nadležnom ministarstvu i ugrađeno u sektorske politike.

Saša Petrovski, predstavnik holandske CNVP, direktor podružnice u Makedoniji koja se bavi razvojem privatnog i decentralizovanog šumarstva i predstavnik je na Balkanu za PEFC program koji se bavi sertifikacijom u privatnim šumama. Po njegovim rečima bez razvoja privatnog šumarstva u Srbiji, odnosno, bez odgovarajuće organizacije nema uspešnog nastupa na tržištu, a to podrazumeva, između ostalog i sertifikaciju proizvoda. Po rečima Petrovskog, na Balkanu je Bugarska najliberalnija za rad u privatnom šumarstvu, dosta se odmaklo i u Sloveniji, ali u ostalim zemljama država je ta koja diktira poslovanje u privatnim šumama kao što je slučaj i u Srbiji.

Tara Slovenac 1Rajko Štefanič, član Upravnog odbora Saveza udrženja šumovlasnika Slovenije, kaže da u je u Sloveniji samo oko 20 posto šuma u vlasništvu države, ostalo je sve privatno vlasništvo. S obzirom na to, njihov Savez je veoma aktivan, a predstoji  mu najznačajniji posao, to je reforma zakona u oblasti šumarstva, gde će Savez imati značajnu ulogu.

U Srbiji, privatnim šumama gazduju javna preduzeća „Srbija šume“, „Vojvodina šume“ i nacionalni parkovi.

Tara Jelena-Cilj nam je povećanje mogućnosti održivog razvoja privatnih šuma bez obzira što su one trenutno možda malo potisnute u smislu gazdovanja,- kazala je između ostalog, Jelena Stanković Janković, rukovodilac službe privatnih  šuma u JP Nacionalni park „Tara“ koje gazduje privatnim šumama na teritoriji opštine Bajina Bašta.

Ostavite odgovor