Pocetna Bajina Bašta Osnovan Nacionalni park Drina

Osnovan Nacionalni park Drina

1814
0
Podelite

Vlada Republike Srpske je osnovala je nedavno još jedan nacionalni park. Pored onog ranijeg sa desne obale Drine, NP Tara, sada je i na levoj obali te reke osnovan NP Drina. Nalazi na prostoru opštine Srebrenica sa površinom od 6.315 hektara. Počinje od krune brane jezera Perućac pa ide na severoistok do tromeđe koju čine opštine Srebrenica, Višegrad i Bajina Bašta. Pod režimom zaštite prvog stepena nalazi se 860 hektara. Režim zaštite drugog stepena obuhvata 2.440 hektara, a trećeg 3.014 hektara. Inicijativu za osnivanje NP Drina dao je pre pet godina dr Radomir Pavlović, aktuelni potpredsednik SO Srebrenica.

NP Drina Diektor Dragic Glisic“Područje ovog nacionalnog parka ima izuzetne prirodne vrednosti koje čini klisurasto kanjonska dolina reke Drine sa brojnim staništem endemičnih, reliktnih biljnih vrsta sa izuzetnim diverzitetom flore i faune. Prostor je namenjen očuvanju postojećih prirodnih vrednosti i resusrsa, pejzažne, geološke, biološke raznovrsnosti kao i zadovoljavanju naučnih, obrazovnih, duhovnih, estetskih, kulturnih, turističkih, zdravsveno rekreativnih potreba i drugih aktivnosti u skladu sa načelima zaštite prirode i održivog razvoja”, kaže direktor NP Drina Dragić Glišić.

Novosnovani NP Drina, zajedno sa NP Tara i Parkom prirode Mokra Gora, čini Park biosfere Drina. Biljni i životinjski svet NP Drina je podudaran sa onim iz NP Tara.Tu su Pančićeva omorika i mrki medved kao najvažniji predstavnici tih svetova. U NP Drina postoji vredno kulturno nasleđe. Tu je 15 nekropola sa stećcima, dve srednjovekovne tvrđave, Đurđevac i Klotijevac, manstir Karno, Arheološki muzej u Skelanima i paninski dom na Bijelim vodama.Tvrđave su služile kao odmarališta za trgovačke kravane koji su zlato i srebro iz Srebrenice nosili u Dubrovnik. U Klotijevcu je Sportsko rekreativni centar sa Kampom mira u kome svake godine boravi dest dana stotinu dece sa prostora nekadašnje Jugoslavije.

NP Drina Manastir KarnoManstir Karno je zadužbina kralja Dragutina iz 13 veka. Pri kraju je njegovo obnavljanje, napravljen je manastirski konak koji može da primi 50 posetilaca na konačište. Arheološki muzej u Skelanima ima stalnu postavku sa preko sto rimskih spomenika sa nalazištem carske palate i podnim mozaikom na 80 kvadratnih metara. Planinski doma na Bjelim vodama je na mestu odakle se pruža pogled na kanjon Drine. U njemu najčešće borave lovci iz BiH i inostranstva. U planu je da se izvrši njegova rekonstrukcija. U tom delu NP Drina biće posebno lovište u kome su prostor Sušice, kanjon Drine, Luke, Kruševo. Prostiraće se sve do Žepe.

Ostavite odgovor