Pocetna Ekonomija Godišnji porez na dohodak

Godišnji porez na dohodak

410
0
Podelite

Svi građani Srbije koji su u 2015. zaradili više od 2.201.220 dinara dužni su da Poreskoj upravi podnesu prijavu za plaćanje godišnjeg poreza na dohodak, kako je objavila “Nova ekonomija”. Obveznici tog poreza su državljani Srbije, kao i stranci koji su svoj dohodak zaradili na teritoriji Srbije.
Ove godine limit za prijavu poreza manji je za 10.116 dinara nego u prethodnoj godini jer su i prosečne plate u Srbiji u 2015. bile manje nego u 2014.
U prihode koji se oporezuju spada zarada, oporezivi prihod od samostalne delatnosti, kao i onaj od autorskih prava i prava intelektualne svojine, od izdavanja nepokretnosti i davanja u zakup pokretnih stvari.
Porez se plaća za prihod koji ostaje nakon umanjenja isplaćenih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i neoporezivog iznosa od 2.201.220 dinara.
Građani imaju pravo i na odbitke i to – 40 posto prosečne godišnje zarade po zaposlenom, a za izdržavanog člana porodice 15 posto prosečne godišnje zarade po zaposlenom, s tim da ukupno umanjenje po tom osnovu ne može biti veće od 50 procenata dohotka za oporezivanje.
Za poreskog obveznika koji je prošle godine ostvario oporezivi dohodak do šestostruke prosečne godišnje zarade stopa godišnjeg poreza je 10 posto, a za one koji su prihodovali više od šestostruke prosečne zarade stopa je 15 posto.
Poreske prijave se podnose isključivo elektronski, a rok je 15. maj.

Ostavite odgovor