Pocetna Društvo Izdato devet rešenja o ozakonjenju

Izdato devet rešenja o ozakonjenju

767
1
Podelite

Na području grada Užica do sada je gradska Uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko pravne poslove izdala devet rešenja o ozakonjenju nelegalno izgrađenih objekata, a još oko 50 predmeta je u postupku. Procena je da na području grada Užica ima oko 17.000 nelegalno izgrađenih objekata i za njih bi trebalo da bude urađen popis do 27. novembra ove godine, kaže, između ostalog, za “Vesti” Zoran Despić, načelnik Uprave.

Zakon o ozakonjenju objekata stupio je na snagu krajem novembra prošle godine, a donet je s ciljem da se omogući jeftinija i jednostavnija legalizacija nelegalno izgrađenih objekata. Koliko je do sada na području grada Užica izdato rešenja o ozakonjenju objekata?
-Na području grada Užica do sada je izdato devet rešenja o ozakonjenju i u postupku ima još oko pedesetak predmeta koji imaju kompletnu dokumentaciju. Radi se o zahtevima koji su podneti još po ranije važećim zakonima za legalizaciju i bili su na obračunu za naknadu za građevinsko zemljište koja se sada ne primenjuje, već se plaćaju takse za ozakonjenje.

Možemo li reći da je ovaj broj donetih rešenja mali, s obzirom da se govorilo da Zakon o ozakonjenju omogućava jednostavnije, a valjda samim tim i brže ozakonjenje nelegalno izgrađenih objekata?
-Sada imamo dve situacije, odnosno, objekte za koje je podnet zahtev za legalizaciju po ranijim zakonima i objekte za koje do sada uopšte nije podnet zahtev za legalizaciju. Za objekte za koje je podnet zahtev, proveravamo dostavljenu dokumentaciju i da li je ona u skladu sa važećim Zakonom o ozakonjenju i ako jeste, onda pišemo rešenje o ozakonjenju, ako nije, građanima šaljemo obaveštenje da dopune dokumentaciju. Za sve to je potrebno prilično vremena.

Podsetite nas šta čini potrebnu dokumentaciju?
-Potrebnu dokumentaciju čini dokaz o vlasništvu na objektu, zatim elaborat geodetskih radova i projekat, odnosno, izveštaj zatečenog stanja. Elaborat geodetskih radova rade geodetske agencije, ali ako je objekat već ucrtan u kopiji plana onda je potrebno da geometar uradi samo visinu slemena i spratnost. Građani moraju da pribave i projekat zatečenog stanja. Ranije je to bio projekat izvedenog objekta i ukoliko je on u skladu sa Zakonom o ozakonjenju, on će biti prihvaćen kao projekat zatečenog stanja.

Koliko je do sada podneto zahteva u svim rokovima koje su predviđali svi prethodni zakoni o legalizaciji?
-Ukupno je podneto oko 10.000 zahteva, od toga je 1.500 rešeno. Među ostalim zahtevima ima i onih koji su duplirani, ali i onih koji se odnose na više objekata. Procenjuje se da na području grada Užica, računajući i one objekte za koje zahtev za legalizaciju nikada nije podnet, ukupno ima oko 17.000 nelegalno izgrađenih objekata.

Šta se događa sa objektima za koje do sada nije uopšte podnet zahtev za legalizaciju?
-Građevinska inspekcija je formirala tri komisije koje će popisati sve objekte na području Užica i u gradskom i seoskom području i u čijem sastavu su i zaposleni iz pojedinih javnih preduzeća. Posle popisa, za nelegalne objekte za koje nije podnet zahtev, biće doneta rešenja o rušenju koja će biti dostavljena našoj Upravi. Ta rešenja, praktično, predstavljaće zahtev za ozakonjenje takvih objekata. Ona nisu izvršna i kada objekat bude ozakonjen, takvo rešenje se stavlja van snage, ali ako objekat ne bude ozakonjen, rešenje će biti izvršno, odnosno, taj objekat biće srušen. Plan popisa je urađen i objavljen na sajtu grada Užica, komisije su počele da rade i već je doneto šest rešenja o rušenju.

Ceo razgovor je objavljen u današnjim „Vestima“

1 komentar

  1. Kako je izdato rešenje o ozakonjenju kada je osnovni uslov identifikacija predmetnih objekata na satelitskom snimku koji ni do današnjeg dana nije dat na uvid niti je dostupan.Osnovna 3 uslova su identifikacija i verifikacija objekta na satelitskom snimku,kompatibilnost objekta sa planskim dokumentom po pitanju namene i po pitanju spratnosti.Bez obzira što je započeta legalizacija u nekom od prethodnih legalizacija osnovni uslov se može uspostaviti tek kada se pojavi navedeni satelitski snimak.To zakon nalaže i nikako drugačije.Možda grešim,kod nas još nisu počeli sa primenom zakona…Možda nisam u pravudajte svoje tumačenje.ništa zlonamerno samo informativno.

Ostavite odgovor