Pocetna Društvo Skupština: O Statutu i kreditnom zaduženju

Skupština: O Statutu i kreditnom zaduženju

157
0
Podelite

Na dnevnom redu sednice Gradske skupštine Užica koja je zakazana za sutra, 7. februara nalaze se izmene Statuta grada i njegovo usaglašavanje sa izmenama u Zakonu o lokalnoj samoupravi.

Novinu predstavlja propisivanje obaveze nadležnog organa da na internet prezentaciji Grada, odnosno na drugi primeren način, obavesti javnost da je otpočeo rad na pripremi propisa iz nadležnosti Skupštine grada, pa je takva odredba sadržana i u Statutu grada. Navedeni su slučajevi u kojima se javna rasprava obavezno sprovodi, a Statutom je predviđena mogućnost da se u postupku donošenja drugih opštih akata sprovede javna rasprava ukoliko to zahteva predlagač akta ili jedna trećina odbornika, odnosno predloži najmanje 100 građana sa biračkim pravom na teritoriji Grada.

Odbornicima će biti predočeni namena i razlozi kreditnog zaduženja od 150 miliona dinara. Kredit je kako se navodi u skupštinskom materijalu namenjen realizaciji kapitalnih projekata. Pred odbornicima će se naći i programi rada za ovu godinu javnih  ustanova i ustanova kulture Narodnog muzeja, Narodnog pozorišta, Istorijskog arhiva, Narodne biblioteke, Gradskog kulturnog centra, Gradske galerije. Zatim  Regionalnog centra za profesionalni razvoj i obrazovanje, Turističke organizacije Užice, Turističke organizacije regije Zapadna Srbija i Dečijeg odmaralipta „Zlatibor“.

Odbornicima će biti predočen i Akcioni plan za zapošljavanje Grada Užica. Za direktora JKP „Bioktoš“ predložena je Mirjana Radivojčević, koja  obavlja funkciju vršioca dužnosti direktora. Preduzete mere grada Užica u vezi ispravljanja nedostataka na osnovu izveštaja Državne revizorske institucije DRI o gradskim finansijama i poslovanju preduzeća takođe će se naći pred odbornicima.

Ostavite odgovor