Pocetna Društvo Ljujić: Već pijemo vodu iz nove fabrike

Ljujić: Već pijemo vodu iz nove fabrike

679
0
Podelite

-Posle laboratorijskih  ispitivanja vode,  voda je puštena preko cele tehnološke linije i u proces prerade su uključeni filteri sa aktivnim ugljem, tako da je fabrika na Cerovića brdu sada jedna zaokružena tehnološka  celina. Sirova voda koja se koristi je i dalje sa Sušičkih vrela, a prelazak na Vrutke očekujemo u narednih mesec dana – navodi direktor „Vodovoda“ Duško Ljujić za novi broj „Vesti“.

Dusko Ljujic 1Kako je poslovao  užički „Vodovod“ u protekloj kalendarskoj godini i šta je urađeno od većih projekata?

Gubitak je oko 20 miliona dinara,  ali to nije opteretio poslovanje „Vodovoda“. U pitanju je visoka amortizacija a i značajan pad prihoda od prodaje vode. Po ispostavljenim faktura jasno je da i građani i privreda manje troše vode a i hidrološka situacija sa puno padavina nije pogodovala prodaji vode. Solventni smo, raspolažemo značajnim sredstvima na računu i dosta smo investirali u vodovodnu i kanalizacionu mrežu i objekte. Uradili smo Dositejevu ulicu, Vukole Dabića, Dimitrija Tucovića,Sokolsku ulicu u Sevojnu… U Krčagovu je rekonstruisana  vodovodna linija u ulici Miloša Obrenovića  čime je spojen prsten vodosnabdevanja sa Vrela. U Ulici 1300 kaplara rekontrusiana je kanalizacija.nabavljena je i oprema i specijalna vozila-cisterne za pitku vodu. Ukupna ulaganja JKP“Vodovod“ su oko 60 miliona dinara u vodovodne i kanalizacione linije,fabriku vode,vodozahvate i opremu. Pored Fabrike vode rađena je rekonstrukcija vodozahvata na akumulaciji Vrutci u koji je uloženo 15 miliona dinara. U pitanju je selektivni vodozahvat koji omogućava zahvat vode sa tri različite dubine. Vodozahvat je bio ruiniran, decenijama u njega nije ulagano, ali je došao na red za sanaciju pre prelaska na Vrutke uz svakodnevni monitoring i ispitivanje kvaliteta vode omogućiće nam zahvaranje najkvalitetnije vode iz akumulacije.

Fabrika vode na Cerovića brdu građena je u dve faze, a u  tehnološki proces prerade vode uvedeni su ozonizacija i fileteri sa aktivnim ugljem. Kada je planiran prelazak i snabdevanje Užica vodom sa Vrutaka?   

Od četvrtka 3. januara pijemo vodu iz nove Fabrike vode. Posle ispitivanja voda je puštena preko cele tehnološke linije i u proces su uključeni filteri sa aktivnim ugljem, tako da je to sada zaokružena celina. Voda je i dalje sa Sušičkih vrela, a prelazak na Vrutke očekujemo u narednih mesec dana.  „Jedinstvo“ je posao završilo 3. decembra, a period od mesec dana iskoristili smo za podešavanje i ispitivanje sistema, kontrolu vode koja ide preko filtera. Urađene su zakonski, tri analize vode koje su bile dobre i pustili vodu u sistem snabdevanja. U Fabriku vode  je uloženo 750 miliona dinara, odnosno preko 6 miliona evra.Filtere sa aktivnim ugljem za sada ima par fabrika vode u Srbiji i to „Makiš“ u Beogradu i vodovod Novi Sad, dok južno od Beograda mislim da je fabrika vode na Cerovića brdu je jedina.

fabrika vode novaPrelazak na Vrutke nameće pitanje ispravnosti cevovoda i vodozahvata, šta je urađeno do sada?

Što se tiče građevinskih radova na Vrutcima oni su završeni, vodozahvati, paltforme za uzorkovanje vode, opremili smo i savremenu laboratoriju. Cevovod kod brane je saniran zamenom dotrajalih cevi u dužini od oko sto metara u sklopu rekonstrucije vodozahvata. Pre puštanja vode sa Vrutaka predstoji ispiranje cevovoda, hiperhlorisanje i to traje dan-dva. U ovoj godini planiramo sanaciju dela cevovoda sirove vode u Turici, ventili, pupmpe  i to je desetogodišnji problem i kvar je mnogo puta popravljan pa je došlo do stadijuma da se mora rekonstruisati jedan deo.

Kakav je  trenutno kvalitet vrutačke vode, šta kažu analize, kakvo  je prisustvo cijanobakterija?

Analizu radi „Vodovod“ i to svakog meseca, Zavod za javno zdravlje je tokom 2018 godine mesečno uzorkovao i ispitivao vodu za račun vodovoda.pored toga izvršena su i četiri uzorkovanja i ispitivanja od strane Agencije za zaštitu životne sredine.  Početkom godine akumulacija je bila u fazi cvetanja sa mnogo cijanobakterija tako da je u aprilu bilo preko 470.000 cijanobakterija što vodu svrstava u petu kategoriju. Alge (cijanobakterije) su se toliko  namnožile da je njih bilo 97 odsto od ukupnog broja u akumulaciji. Ističem da se ovakva voda se sme pustiti u tehnološki postupak prerade vode bez obzira na vrstu tehnologije. Granična vrednost za preradu vode koju je propisao Institut „Jaroslav Černi“ je 100.000 cijanobakterija u mililitru. Od septembra brojnost cijanobakterija počinje da pada, a čak ih nije bilo u pojedinim delovima vodozahvata. Poslednji decembarski izveštaj o kvalitetu vrutačke vode govori da cijanobakterija ima u zanemarivim količinama odnosno da ih na pojedinim vodozahvatima i nema. Da li će doći do ponovnog cvetanja ne znamo ali će svakodnevni monitoring ukazati na to ako se to bude dešavalo.

Fabrika vode ozonacija 1Aktivni ugalj je skup, da li će uvođenje nove tehnologije koja poskupljuje preradu vode uticati i na cenu? 

Za osam filtera potrebno  oko 500.000 evra aktivnog uglja a njegov radni vek je do 7 godina pa se može videti koliko to opterećuje poslovanje. Pored već uvedenog ozona tehnološki proces prerade biće efikasan, ali izuzetno skup. Cene vode nismo menjali od 2013. godine, a dva puta smo smanjili cenu od kojih je jedna za privredu što je manji prihod skoro 90 miliona dinara.Obraćali smo se za zahtevom za povećanje cene vode ali nam nije odobreno.

Poznati su problemi sa vodovodnom, posebno kanalizacionom mrežom u Užicu, čija je dužina 400, odnosno 110 kilometara. Kakvi su planovi ulaganja?

Stanje mreže je izuzetno loše. Iz naših sredstava radićemo nekoliko ulica u gradu među kojima Karađorđevu ulicu u kojoj će biti rađena vodovodna mreža i kišna  kanalizacija kao i kolovoz .Planirani su radovi u ulicama Mijajla Radovića, zatim Dušana Popovića i Ive Andrića u Turici, Braće Čolić u Sevojnu, u pitanju je ulaganje od oko 20 miliona dinara. Kanalizacija je dotrajala i problemi ogromni. Skoro da je nepremostiv problem upliv kišne u fakalnu kanalizaciju  sa kojim se suočavamo tokom velikih padavina. Sve što kišnica nosi pesak, šljunak pravi začepljenje kolektora i dizanje kanalizacionih šahtova. Preveliki upliv kišnice cevovod ne može da primi. Postoji veliki upliv fekalnih voda preko divljih  priključaka u potoke, ili kišnu kanalizaciju, a sankcionisanje tih divljih ispusta nije naša nadležnost. Recimo svako zagađenje kod metalnog mostića kod „Cvete Dabić“ ne bi trebalo da postoji, jer je u pitanju kišna kanalizacija.  Postoji oko sedamdeset raznih izliva  u Đetinju na potezu od hotela Turist do Velikog parka.  Nadležnost „Vodovoda“ je za pet među kojima je i kod hotela „Zlatibor“i to je kišna kanalizacija, odnosno Uremovački potok na kome postoji dosta priključaka fekalnih voda mimo tehničkih uslova.   Gubitak u mreži recimo na cevovodu u Sevojnu „fi“ 450 je oko 10 litara u sekundi. Što se tiče azbestnih cevi prema našim  procenama njih je još 48 kilometara, mada kažem procenama, jer za mnogo toga ne postoji dokumentacija i nije evidentirano u katastaru.

Fabrika vode 1Predstoje radovi u Karađorđevoj ulici koji su jako bitni  za buduće snabdevanje vodom ovog dela grada, detaljnije o  čemu se  radi?  

-Kada  budemo radili Karađorđevu ulicu saniraćemo jedan deo cevovoda koji će nam omogućiti ispumpavanje vode sa Dovarja na Kapetanovinu. Povezaćemo nisku i visoku zonu i ukoliko bi se dogodilo pucanje mreže i prekida na Pori mogli bismo sa Dovarja da snabdevamo Krčagovo i Bolnicu. To je jedna linija.Druga linija snabdevanja Krčagova i Bolnice vodom ići će sa Živkovića vrela od kojih će jedna od najkvalitetnijih voda u našem kraju stizati do starog rezervoara „ Dovarje-staro“  kome predstoji rekonstrukcija i koji ćemo pustiti nakon 30 godina ponovo u funkciju-navodi Ljujić.

Pucanje magistralnog cevovoda izaziva velike probleme u snabdevanju visinske zone Užica u kojoj je trećina potrošača. Šta se radi na rešavanju ovog problema koji iziskuje znatna materijalna sredstva?  

Urađen je projekat koji čeka građevinsku dozvolu i treba da prođe tehničku kontrolu. Potez od Cerovića brda do Kapetanovine, dužina 4,7 kilometara  i to će koštati minimum 160 miliona dinara. Projekat predviđa tehnologiju uvlačenja cevi  razaranjem postojećih i to je beziskopna metoda. Ista metoda isprojektovana je u Sevojnu i tako će se raditi magistralni cevovod i tu ćemo prvo primeniti zamenu cevi na ovakav način. Dok traju radovi, deonica po deonica  građanima u Sevojnu moramo obezbediti vodu.

Fabrika vode prva faza kraj ozonacijaKakvi su kadrovi potrebni novoj Fabrici vode i dali je na snazi Uredba o „kontrolisanom“ zapošljavanju koju mnogi prevode kao zabranu zapošljavanja u javnom sektoru ?

Pre četiri godine „Vodovod“ je imao 180 ljudi. U odnosu na ovaj broj uglavnom prirodnim odlivom (penzija, otpremnine, smrtni slučajevi) danas imamoe 42 zaposlena manje. Među njima je bilo dosta nosilaca posla na terenu.  Uspeli smo da obezbedimo zaposlenje  biologa i tehnologa  na Fabrici vode. Upražnjeno je i mesto rukovodioca sektora za proizvodnju vode koji je otišao u penziju. Neophodna su nam dva laboranta za hemijske analize i jedan laborant za mikrobiološke analize, dvoje ljudi u sektoru za proizvodnju vode Vrela-Potočanje.Zahtevi za pojedina radna mesta su poslati Vladinoj komisiji. Trenutno  imamo petnaestak upražnjenih radnih mesta, a naša kvota shodno maksimalnom broju radnika  je 151 zaposlen.

Kakva su dugovanja građana i privrede za vodu?

Građani i privreda za isporučenu vodu užičkom „Vodovodu“ duguju  zaključno sa decembrom 220 miliona dinara. Dug privrede krajem novembra iznosio  je oko 98 miliona dinara, a domaćinstava,  računi koje plaćaju preko SON-a 116 miliona dinara.Od 1.januara.2019.godine JKP“Vodovod“ će početi da obračunava zakonsku kamatu na sva dugovanja.

Protekla godina bila je godina značajnog jubileja ne samo za užički vodovod…         

Prošle godine  prošao je neprimetno jedan značajan jubilej 80 godina organizovanog snabdevanja vodom u Užicu. Prvi postavljen cevovod za snabdevanje Užičana bio je sa Vrela a pored sadašnje Gradske kuće do Zagrebačke  davne 1938. godine. JKP“Vodovod“ nije zvanično obeležavao jubilej, ali najbolje slavlje za jubilej je nova fabrika vode.

Ostavite odgovor