Pocetna Društvo Užički istražitelji: Za 5 godina 5.000 veštačenja

Užički istražitelji: Za 5 godina 5.000 veštačenja

1788
0
Podelite

Rezultati veštačenja se koriste za razrešavanje krivičnih dela i neretko su pri vođenju sudskih postupaka vrlo bitan, odlučujući ili čak i jedini dokaz za donošenje odluke sudskih organa

Nacionalni kriminalističko-tehnički centar, osim u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, od pre nešto više od 5 godina ima svoj centar i u Užicu. Ova regionalna laboratorija počela je sa radom u junu 2013. godine, a zapošljava visokoobrazovane stručnjake različitih profila koji se kontinuirano usavršavaju na obukama u zemlji, ali i inostranstvu. Oni tragove tumače na zahtev šest policijskih uprava u regionu, na savremenoj opremi i uz, kako navodi šef odseka za KTC u Užicu, Dragana Dogandžić, podjednaku posvećenost i odgovornost prema svakom slučaju.

Šef odseka za KTC u Užicu, Dragana Dogandžić
Šef odseka za KTC u Užicu, Dragana Dogandžić

– Broj predmeta koji se radi kod nas ukazuje na potrebu i opravdanost osnivanja ovog centra. Za prvih pet godina, urađeno je nešto manje od 5.000 veštačenja. U prvoj godini, broj je bio manji, ali on se povećava iz godine u godinu. U početku nismo radili za sve Policijske uprave u regionu, pa sada imamo povećanu aktivnost u smislu rešavanja krivičnih dela. Radi poređenja, u 2017. godini urađeno je oko 1300 veštačenja. U ovoj godini, već krajem avgusta broj se kreće oko 1000, navela je Dogandžić.

U laboratoriji u Užicu obavljaju se veštačenja dokumenata i rukopisa, fizičko-hemijska, balistička i trasološka veštačenja. Centar raspolaže i najsavremenijom laboratorijom za izazivanje tragova papilarnih linija, odnosno – otisaka prstiju.

-Od ukupnog broja veštačenja, najveći broj su fizičko- hemijska veštačenja. U okviru njih, prednjače veštačenja materijala sumnjivog na opojne droge. Taj broj je značajno veći od istrazitelji 5broja ostalih veštačenja. To daje opštu sliku da ovih slučajeva ima dosta, a situacija je ista u svim laboratorijama NKTC-a i ukazuje i na opredeljenost MUP-a da se uhvati u koštac sa ovim društvenim problemom..Balistička veštačenja, koja se bave rasvetljavanjem događaja u kojima je korišćeno vatreno oružje (veštačenjima u vezi upotrebe oružja u krivičnim delima), dokumenata, rukopisa, trasološka veštačenja su na sličnom nivou međusobno, ali i na sličnom nivou kao u drugim regionalnim centrima, kaže šef odseka za KTC u Užicu.

Centar radi na realizaciji niza projekata, a kroz njih osim obuke zaposlenih, radi i obnavljanje opreme, koja prati svetske standarde. To stručnjacima koji na opremi rade, omogućava da u svom poslu prate korak sa svetom.

istrazitelji 1-Oprema kojom raspolažemo je nabavljena 2013. godine i tada je bila najnovije generacije, a treba znati da oprema u ovim oblastima ne zastareva tako lako. Ona je ekvivalentna opremi ne samo u našim, već i u forenzičkim centrima u Evropi. Balistička laboratorija raspolaže najsavremenijim komparativnim mikroskopom, koji je potpuno isti kao komparativni mikroskopi u bilo kojoj balističkoj laboratoriji. U fizičko – hemijskoj laboratoriji imamo gasni hromatograf, infracrveni spektrometar, za ispitivanje dokumenata koristimo „Projektina“ doku boks – aparat za utvrđivanje autentičnosti zaštićenih obrazaca… Dakle, što se tiče opreme, na nivou smo svetskih forenzičkih laboratorija. Možda ne po broju, ali po kvalitetu da.

Ni najkvalitetnija oprema ne može dati svoj maksimum ako je ne koriste dobro obučeni kadrovi, koji u Forenzičkom centru u Užicu tumače tragove.

– U našoj laboratoriji ima devet zaposlenih. To su uglavnom ljudi tehnološke, hemijske, mašinske ili drugih tehničkih struka, jer forenzika je multidisciplinarna oblast. Za bavljenje forenzikom, osim formalnog obrazovanja, koje svi imaju, potrebno je i dodatno, istrazitelji 7specijalističko obrazovanje u oblasti kojom se zaposleni bavi. Svi zaposleni su prošli obuke u svojoj oblasti rada. Konkretno, ovaj centar je napravljen zajedničkim sredstvima MUP-a i donacije Kraljevine Norveške, tako da smo svi mi, tu prvobitnu, inicijalnu obuku imali u Norveškoj, u njihovom Kriminalističkom centru. Kasnije su eksperti sa kojima smo radili tamo, pre otvaranja Centra, boravili u Užicu i radili sa nama obuku na našoj opremi. Svi smo imali i mentorsku obuku sa kolegama iz drugih laboratorija NKT Centra. Podrazumeva se da je taj proces obuke kod nas permanentan, kontinuiran, i realizuje se kroz razne kurseve i obuke u zemlji ili inostranstvu.

Nacionalni kriminalističko- tehnički centar je punopravni član Evropske mreže forenzičkih laboratorija, što je za užički Centar jako značajno, kaže Dogandžić i navodi da je jedan od preduslova za ovo članstvo bilo akreditovanje laboratorije.

istrazitelji-Akreditacija znači da je ova laboratorija uskladila rad sa zahtevima međunarodnog standarda ISO 17025, koji se odnosi na laboratorije za ispitivanje. To podrazumeva da u svom radu poštujemo i primenjujemo sve zahteve tog standarda, za šta imamo potvrdu Akreditacionog tela Srbije, koje je završilo proveru, a proverava usaglašenost našeg rada sa tim standardom i na godišnjem nivou. To za nas znači da u toku rada poštujemo određene propisane procedure, koje su u skladu sa standardom, a na taj način rade i druge laboratorije u svetu koje primenjuju ovaj internacionalni standard. Kada na svoje veštačenje stavimo znak akreditacije, to je znak da je ispitivanje na osnovu kojeg je dato mišljenje urađeno u skladu sa zahtevima standarda. Osim toga, članstvo u Evropskoj mreži forenzičkih laboratorija nam omogućava razmenu informacija na nivou svih evropskih forenzičkih laboratorija.

Veštačenja koja se rade u NKT laboratoriji u Užicu su jedan od načina obezbeđivanja dokaza u vođenju krivičnog postupka. Rezultati veštačenja se koriste za razrešavanje krivičnih dela i neretko su pri vođenju sudskih postupaka vrlo bitan, odlučujući ili čak i jedini dokaz za donošenje odluke sudskih organa. To nameće pitanje kako je pre otvaranja Centra sve funkcionisalo.

-Veštačenja su se radila i ranije. Policijske uprave za koje mi radimo – Užice, Čačak, istrazitelji 9Kraljevo, Valjevo, Novi Pazar i Prijepolje su sve svoje zahteve, odnosno potrebe za veštačenjem realizovale u drugim laboratorijama, najčešće u Beogradu. Osnivanjem ove laboratorije, skraćen je put dobijanja veštačenja. Laboratorije u Beogradu su rasterećene, a za pravosudne organe i policiju, koja nam dostavlja zahteve i materijal za veštačenje, skraćen je vremenski period u kome dobijaju rezultat. To je značajno za efikasnije rešavanje krivičnog dela i vođenje krivičnog postupka, kaže Dogandžić.

Forenzički centar u Užicu sarađuje sa svim forenzičkim laboratorijama okolnih zemalja. Sa laboratorijama u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori imaju vrlo intenzivnu saradnju, učestvuju u zajedničkim projektima, a za naredni period u planu su i prekogranični projekti. Dalji razvoj, svakako podrazumeva usavršavanje u svakom smislu, a šef odseka za KTC u Užicu, Dragana Dogandžić kaže da su važan vid osavremenjivanja kontinuirane obuke i edukacija zaposlenih.

istrazitelji 8-Potreba za nabavljanjem novih elemenata opreme uvek postoji, ali svih pet laboratorija NKT centra je međusobno povezano, tako da uvek imamo mogućnost da ono što je potrebno uradimo i u nekoj drugoj laboratoriji. Oprema koju imamo za sada zadovoljava potrebe posla, možemo da uradimo sve potrebne analize. To što možda nemamo nešto od opreme nikada neće onemogućiti ili predstavljati prepreku da posao bude urađen.

Ono što ljude koji nemaju priliku da zavire u posebno opremljene laboratorije za veštačenja posebno interesuje je ujedno i pitanje često postavljano Dragani Dogandžić, šefu Forenzičkog centra u Užicu, koja veliki deo radnog vremena provodi upravo u laboratoriji – koliko je njihov radni dan sličan onome što imamo priliku da vidimo u filmovima i serijama?

To jeste nešto što ljude najviše zanima. Ono što mi radimo ovde ima jako mnogo dodirnih tačaka sa onim što se vidi u serijama i filmovima, ali u smislu da su oprema i način rada zaista takvi. Ipak, u serijama se do rezultata dolazi daleko brže nego što je to slučaj u istrazitelji 6realnom životu. Osim toga, nikad nije jedno lice prisutno od početka do kraja procesa. Uglavnom postoje posebne uviđajne ekipe – obučeni tehničari koji su na licu mesta, a veštak izlazi na mesto događaja u određenim slučajevima, ako za to ima potrebe. Uglavnom su za obradu na licu mesta angažovane specijalizovane ekipe koje su obučene da uoče tragove, da ih adekvatno sačuvaju, transportuju do laboratorije. Tu tragove obrađuju druga stručna lica – veštaci, koji dolaze do rezultata, nakon čega se veštačenja koriste u sudskim postupcima za vođenje krivičnog postupka, odnosno, dokazivanje krivičnog dela ili činjenica koje je potrebno dokazati.

Do užičkih forenzičara stižu najrazličitiji zadaci, tragovi, slučajevi, a oni su ti koji doprinose da činjenice koje nisu vidljive prosečnom posmatraču postanu jasnije.

– Apsolutno svaki predmet koji radimo, bez obzira na to da li je u pitanju manja ili veća zaplena, radi sa istom pažnjom i punom koncentracijom. Svi smo veoma svesni ozbiljnosti i značaja posla koji radimo, kao i odgovornosti koju imamo. Svaki predmet, bez obzira na težinu dela, količinu donetog materijala koji se veštači, ili bilo koje druge okolnosti vezane za slučaj, za nas ima jednak značaj. Kao i u svakom poslu kada nešto dobro uradite, to donosi određenu vrstu zadovoljstva. Trudimo se da isključmo lični momenat, ali svakako da rešen slučaj i završen posao donose zadovoljstvo.

Ostavite odgovor