Pocetna Društvo Nizak stepen stručnosti i predrasude

Nizak stepen stručnosti i predrasude

404
0
Podelite

U avgustu ove godine, na evidenciji užičke filijale Nacionalne službe za zapošljavanje, na nivou Grada Užica, bilo je prijavljeno 149 osoba sa invaliditetom. U ovom trenutku ih je 251. Ovaj podatak govori o važnosti javnih radova, koji su u međuvremenu istekli, za radno angažovanje osoba sa invaliditetom, koje do posla u poslednjem periodu najčešće i dolaze učešćem u javnim radovima, saznali smo baveći se problemom zapošljavanja osoba sa invaliditetom, kroz projekat koji realizuje Radio Užice „Zapošljavanjem do inkluzije“. O ovoj temi razgovarali smo i sa Jelenkom Milivojević, savetnikom za zapošljavanje osoba sa invaliditetom u užičkoj filijali Nacionalne službe za zapošljavanje.

Na nivou Filijale u ovoj godini po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima angažovano je 150 osoba sa invaliditetom na projektu Javni radovi za OSI. Na nivou grada Užica u ovoj godini na neodređeno vreme zaposleno je 20, na određeno vreme zaposlilo se 20 osoba sa invaliditetom, a po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima angažovano je 84 lica. Na neodređeno vreme zaposlenja su uglavnom bila uz podršku finansijskih mera Nacionalne službe za zapošljavanje, uz program Subvencija za zapošljavanje nezaposlenihiz kategorije teže zapošljivivih na novootvorenim radnim mestima. Na određeno vreme zapošljavaju osobe sa invaliditetom se zapošljavaju uglavnom kod poslodavaca koji imaju obavezu da imaju zaposlenu OSI, ako imaju više od dvadeset zaposlenih. Uglavnom su to poslodavci iz privatnog sektora, izuzetak je angažovanje na godinu dana u Nacionalnoj službi za zapošljavanje za psihologa na projektu IPA 2012.

jelenka-milivojevicŠta praksa pokazuje – da li poslodavci češće zapošljavaju osobu sa invaliditetom ili plaćaju penale?

Poslodavci sve radije prihvataju da zaposle osobu sa invaliditetom, umesto da plaćaju penale. Međutim, nije retka situacija da se OSI zaposle i kod poslodavaca koji nemaju obavezu zapošljavanja po kvotnom režimu. U NSZ se za nezaposlene osobe sa invaliditetom organizuju obuke za traženje posla. Iz tog razloga, oni postaju aktivni i samostalni učesnici na tržištu radne snage i nisu retke situacije da samostalno nalaze poslove.

Koje programe za podsticaj zapošljavanja osoba sa invaliditetom nudi Nacionalna služba za zapošljavanje?

Raspolažemo velikim brojem programa. To su subvencija zarade za OSI bez radnog iskustva na poslovima na kojima se angažuju, refundacija troškova podrške osobama sa invaliditetom, koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima kroz program refundacije troškova zarade angažovanom na pružanju podrške na radnom mestu – radna asistencija i program refundacije primerenih troškova prilagođavanja radnog mesta. Osim toga, imamo i subvencije za zapošljavanje nezaposlenih iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima, subvencije za samozapošljavanje osoba sa invaliditetom i javne radove na kojima se angažuju nezaposlene osobe sa invaliditetom.
Šta Zakon nalaže, kada je reč o kvotama za zapošljavanje osoba sa invaliditetom?
Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom obavezuje poslodavce koji imaju od 20 do 49 zaposlenih da u radnom odnosu ima jednu osobu sa invaliditetom. Ukoliko je zaposlenih 50 ili više, poslodavac je dužan da zaposli najmanje dve, a na svakih započetih 50 zaposlenih po jednu osobu sa invaliditetom. Novoosnovani poslodavci nemaju ovu obavezu u trajanju od 24 meseca od dana osnivanja.

Kakve su kazne za nepoštovanje Zakona?

Poslodavac koji ne zaposli osobu sa invaliditetom, u skladu sa Zakonom, dužan je da uplati iznos od 50% prosečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji ili da u postupku javne ili druge nabavke, izvrši finansijske obaveze iz ugovora o poslovno – tehničkoj saradnji sa preduzećem za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao i iz ugovora o kupovini proizvoda i usluga tog preduzeća u vrednosti od dvadeset prosečnih zarada po zaposlenom u Republici Srbiji.
Šte se zapravo pokazalo kao najveći problem pri zapošljavanju osoba sa invaliditetom?
To je nizak stepen stručnosti – često su to nezaposleni sa prvim ili drugim stepenom stručnosti. Pored toga, veliki broj osoba sa invaliditetom ima majstorsko zanimanje, kojim zbog invalidnosti najčešće ne može da se bavi. Problem su i predrasude koje veliki broj poslodavaca ima u vezi sa zapošljavanjem osoba sa invaliditetom, smatrajući da invaliditet znači radnu nesposobnost.

Ostavite odgovor