Pocetna Društvo Elektromagnetno zračenje je u propisanim granicama

Elektromagnetno zračenje je u propisanim granicama

540
0
Podelite

Na osnovu merenja nejonizujućeg zračenja koje u novembru i decembru prošle godine uradio Institut “Vatrogas” Novi Sad, na četiri trafostanice i isto toliko dalekovoda koje se nalaze uglavnom u gusto naseljenim delovima Užica kao i na 157 lokaliteta 20 baznih stanica koje se nalaze na području grada, ustanovljeno je da nijedno merenje na svim ovim mernim mestima nije prešlo graničnu vrednost. Na tri merna mesta dalekovoda i devet baznih stanica jačina električnog polja prelazi 10 posto odgovarajućih referentnih graničnih nivoa, ali ne prelazi graničnu vrednost, te se korisnicima ovih izvora koji su iz tih razloga proglašeni za izvore nejonizirajućih zračenja od posebnog interesa, predlažu redovna merenja i ispitivanja svake dve godine uz obavezu da izveštaje o tome dostavljaju ispekciji.

IMG_3636Na današnjoj konferenciji za novinare, Miladin Pećinar, šef Fonda za zaštitu životne sredine Grada Užica, rekao je da su ova merenja pokazala trenutno stanje na području grada u ovoj oblasti, jer važeći Zakon ne zabranjuje postavljanje baznih stanica u stambenim zonama, u područjima škola, predškolskih ustanova, bolnica i tako dalje.
-Nikome nije prijatno kada se u gradu nalazi 20 baznih stanica. Mi smo se sredinom prošle godine pridružili inicijativi Niša koja je dostavljena ministarstvu za izmenu zakona, da se zabrani postavljanje baznih stanica u stambenim delovima grada, iznad vrtića, škola. Međutim, do sada nemamo odgovor,- rekao je Pećinar.
Naime, s obzirom da je na užem gradskom području Užica postavljeno 20 radio baznih stanica i još 10 zahteva za postavljanje je u proceduri, grad Užice je doneo Program kontrolnog monitoringa nejonizujućeg zračenja poreklom od visokofrekventnih, stanice mobilne telefonije i niskofrekventnih izvora, dalekovodi i trafostanice. Ovaj Program je u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti od nejonizujućeg zračenja, kao i Uredbe koju je donelo Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, o utvrđivanju programa sistematskog ispitivanja nivoa nejonizujućeg zračenja u životnoj sredini. Posle sprovedenog postupka javne nabavke, Institut “Vatrogas” Novi Sad koji poseduje rešenje nadležnog ministarstva za ove poslove, uradio je prošle godine merenje zračenja na četiri trafostanice i isto toliko dalekovoda kao i 157 merenja na svih 20 baznih stanica u skladu sa Programom. Ovim merenjem je utvrđeno da trafostanice imaju niske vrednosti elektromagnetnog zračenja i mali uticaj na okolinu, odnosno, izloženost na svim mernim mestima je manja od granične vrednosti. Merenjem dalekovoda je utvrđeno da tri od četiri lokaliteta na kojima se oni nalaze, prema Zakonu, spadaju u izvore nejonizujućeg zračenja od posebnog interesa što ipak ne govori o njihovom značajnom uticaju na ljude i životnu sredinu, ali obavezuje korisnike da moraju imati saglasnost na procenu uticaja na životnu sredinu za te izvore i da u skladu sa zakonom obezbede ispitivanje nivoa njihovog zračenja svake dve godine i da izveštaje dostave inspekciji. I devet od 157 mernih mesta mobilne telefonije, spadaju u izvore od posebnog interesa.
-Ovaj izveštaj govori o relanom stanju nivoa elektomagnetnog zračenja u našem gradu, ali i o predlozima mera za zaštitu zdravlja naših sugrađana i životne sredine. Značajno je, da nadležne službe u gradu zbog specifične konfiguracije terena na kojem se naš grad nalazi i zbog sigurnosti, nalažu da se za postavljanje svih radio stanica rade studije o proceni uticaja,- istakla je Dunja Đenić, član Gradskog veća.
Osim predloga mera koje bi trebalo da sprovedu korisnici izvora nejonizujućeg zračenja, posebno su date preporuke za korišćenje mobilnih uređaja od strane najmlađih, ali i starijih. Jedna od preporuka je, na primer, da korišćenje mobilnih telefona ne treba dozvoliti mlađima od 12 godina, osim u hitnim slučajevima, jer su organi u razvoju osetljiviji na elektromagnetne talase, izbegavati nošenje mobilnih telefona neposredno uz telo, držati aparat daleko od glave dok se ne uspostavi veza, jer je tada zračenje mobilnog telefona najjače i tako dalje.

Ostavite odgovor