Pocetna Ekonomija Pogonska spremnost ključ uspeha

Pogonska spremnost ključ uspeha

476
0
Podelite

Po proizvodnji i finansijskom rezultatu, prošla godina je bila uspešna. Jedan od osnovnih prioriteta u ovoj godini je dalje održavanje nivoa pogonske spremnosti i realizovanje planiranih aktivnosti, naknadnih ulaganja i investicija, kaže za “Vesti”, Radisav Matić, direktor za proizvodnju energije u “Drinsko-Limskim hidroelektranama”.

SONY DSC-Prošla godina sa aspekta ostvarene proizvodnje i pogonske spremnosti svrstava se u red uspešnih. Na nivou “Drinsko-Limskih HE” naš plan proizvodnje smo ispunili, čak smo ga i premašili. Zapravo, na nivou ogranka, ukupno ostvarena proizvodnja električne energije u prošloj godini je 3.518.390.000 kilovat- sati i plan je premašen za 5,69 posto. Veoma je važno što su nam planovi za svih devet hidroelektrana u okviru ogranka “Drinsko – Limske HE”, bili realni, a oni se prave na osnovu istorijskih podataka o dotocima. Možemo da proizvedemo onoliko energije koliko imamo vode, pa je raspored padavina veoma bitan. Hidrologija nam je u prvoj polovini prošle godine išla na ruku pa su i planovi bili daleko nadmašeni, ali je zato druga polovina godine bila siromašnija vodom i zato je proizvodnja bila znatno ispod planiranih vrednosti. Naročito su bili sušni novembar i decembar kada su se planovi ostvarivali u pojedinim hidroelektranama sa malo više od 50 posto. Ipak, kada posmatramo celu godinu, ostvarena proizvodnja u svim elektranama bila je na nivou plana. Međutim, da bismo uspešno proizvodili, veoma je važno da agregati budu pogonski spremni u svakom momentu. Za „Drinsko-Limske HE“ karakteristično je da se već tradicionalno, odlikuju visokim stepenom pogonske spremnosti, od 100 posto. Za to su zaslužni svi zaposleni u “Drinsko- Limskim HE”, svaki sektor, jednostavno, to je rezultat timskog rada. Prošle godine i statusne promene imale su pozitivan uticaj na radnu motivisanost zaposlenih, – kaže na početku razgovora Radisav Matić.

Kako je počela ova godina što se tiče proizvodnje?

-Kratak je period da bi se moglo nešto ozbiljnije procenjivati. Januar je mesec sa nepredvidivom hidrologijom, a ne zaboravite da je februar, statistički gledano, uvek najsušniji, sa najmanje dotoka vode na Drini tokom godine. Evo ovih dana dotok je nešto povećan i imamo vode za proizvodnju električne energije za sva četiri agregata u protočnoj hidroelektrani „Bajina Bašta“. Reverzibilna HE je tu da „popegla“ sve te vrhove i to je regulatorna elektrana za regulaciju i vode i potreba sistema.

Ceo intervju u današnjem broju „Vesti“

Ostavite odgovor